אינטרנט 2 » אינדקס חוק ומשפט » נפגעת בתאונה? פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בישראל

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים ע"פ חוק בישראל

הקטל בדרכים מהווה כיום אחת מהרעות החולות המרכזיות עמן מתמודדת החברה הישראלית. שיעור הנפגעים בתאונות דרכים בכבישי ישראל נוסעים והולכי רגל, מאמיר משנה לשנה, והמאמץ להילחם בתופעה בדרכים שונות הולך ומתרחב. 

הדיו הישראלי מסדיר את זכאותם לפיצוי של נפגעי תאונות דרכים בשורה ארוכה של חוקים ותקנות, שהם מן המתקדמים והמפותחים בעולם בתחום זה. 

החוק המרכזי, אשר משמש את בתי המשפט בשאלת הפיצויים במקרה של תאונה הינו חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תשל"ה - 1975 (להלן: "החוק").

החוק מגדיר מהי תאונת דרכים וקובע על מי תוטל האחריות לתשלום פיצויים, גובהם ומועדם, בהתאם לסוג התאונה, מהות הפגיעה שנגרמה וחומרתה.

היקף תחולתו של החוק

ככלל, לשון החוק הינה רחבת היקף, ומטרתו לפצות ניזוקים בדרגות פגיעה שונות, במגוון סוגים של תאונות דרכים:

כך, בגדרי תאונת דרכים נכלל אירוע שנגרם עקב שימוש ברכב מנועי למטרת תחבורה - והכוונה היא לכל סוג אירוע אשר עלול להתרחש עם כניסת הנהג או הנוסע לרכב ועד צאתם ממנו באופן מלא, ובכלל זה גם מקרים שאינם נתפסים באופן מובהק כתאונה, כמו נפילה על הכביש במהלך יציאה מהרכב. בנוסף, מכיר החוק בנזק שנגרם להולך רגל אשר היה מעורב בתאונת דרכים ובזכותו לקבלת פיצויים בשל הפגיעה.

הזכאות לפיצויים בעקבות תאונת דרכים הינה אוטומטית ואינה תלויה בהוכחת אשם, להוציא מספר חריגים הקבועים בחוק, לדוגמא, כאשר תאונת הדרכים ארעה במתכוון, ובמקרים בהם הנהג הכניס עצמו מראש לסיטואציה מסוכנת, כמו נהיגה בגילופין, תחת השפעת סמים וכד'.

מכאן, שגם אם הנפגע עצמו נמצא אשם בקרות התאונה, לא נגרעת זכותו לקבלת פיצוי, ללא נפקות לסיבות התרחשותה. סוגית האשם מתעוררת רק לגבי נזקי רכוש שנגרמו בעקבות התאונה, ולא בעניין נזקי גוף.

את מי תובעים במקרה של תאונת דרכים?

בפיצויים בגין נזקי גוף שנגרמו עקב תאונת דרכים, הכלל המנחה הוא הגשת תביעה לחברת הביטוח של הרכב בו נסע או נהג הניזוק עצמו (ולא תביעת חברת הביטוח של הצד השני), ללא תלות בשאלת האשם ובזהות הגורם לתאונה. זאת אומרת שכל אחד מהנפגעים בתאונה תובע את חברת הביטוח המכסה את בעל הרכב הנפגע בפוליסת ביטוח חובה.

כלל זה חל הן על הנהג והן על הנוסעים ברכב - כל המעורבים בתאונה יתבעו את חברת הביטוח אשר ביטחה בביטוח חובה את הרכב בו נסעו. באותה מידה, הולך רגל יפוצה על ידי חברת הביטוח של הרכב אשר פגע בו.

ניהול תביעת פיצויים לאחר פגיעה בתאונת דרכים

בתביעות לפיצויים עקב פגיעה בתאונת דרכים חשוב להסתייע בשירותי עורך דין המתמחה בתחום, שכן חברות הביטוח נוטות לשלם סכומים נמוכים יחסית למי שאינו מיוצג ושואפות לסגור את התיק במהרה.
ההחלטה כיצד לפעול תלויה בנסיבות כל מקרה לגופו ונגזרת מחומרת הפגיעה ומגובה הפיצוי המוצע על  ידי חברת הביטוח והמועד הצפוי לתשלומו.

חברת הביטוח תישא בכל ההוצאות הכרוכות בקבלת טיפול ראשוני ופינוי הנפגע למוסד רפואי, ובכלל זה העברה באמבולנס ועלות הביקור הראשוני בבית החולים. בית החולים מצידו יתבע באופן אוטומטי את חברת הביטוח לקבלת החזרים, והנפגע פטור מלשלם כל הוצאה מכיסו.

בחדר המיון של בית החולים חשוב להקפיד על תיעוד מפורט ומלא של הפציעות השונות, לצורך שייוכן בהמשך לתאונת הדרכים, במסגרת הגשת התביעה.

לאחר השחרור מבית החולים, על הנפגע לפנות לענף התנועה במשטרת ישראל באזור מגוריו ולדווח על התאונה. במעמד זה יימסרו כל פרטי התאונה ויופק  "טופס מידע על נתוני תיק כללי - תאונה", ההכרחי לצורך קבלת החזר מחברת הביטוח עבור הטיפול בבית החולים כמו גם עבור תשלום פיצויים בהמשך.

אתרים אינטרנט מומלצים בנושא: תאונות דרכים CarAccident   עורך דין תאונות דרכים   פורום עורכי דין 

פיצויים במקרים מיוחדים - תשלום תכוף

קבלת תשלום תכוף מתאפשרת לנפגע תאונת דרכים אשר מצבו הכלכלי קשה, בדרך של מקדמה המשולמת על ידי חברת הביטוח תוך חודשיים ממועד קרות התאונה, ומקוזזת מסכום הפיצוי הסופי שייקבע.

הזכאות לתשלום זה ניתנת לנפגע עצמו ואם אינו בחיים ישולם הפיצוי לתלויים בו - בן זוג, ילד והורה. התשלום כולל החזר עבור הוצאות ריפוי, אשפוז בבית החולים ומתן תשלומים על בסיס חודשי לסיפוק צרכים של ריפוי הנפגע, סיעוד ומחייה שלו ושל בני משפחתו התלויים בו. 

תקנות פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תשלומים תכופים), תשמ"ט - 1989, מסדירות את ההליך הפרוצדורלי להעברת תשלום תכוף, במסגרתו נדרש הנפגע להגיש טופס המפרט את נסיבות התאונה, תיאור הנזק, עיסוקו והכנסתו ולצרף מסמכים רפואיים ומידע רלוונטי אחר.

את הבקשה לתשלום תכוף יש להגיש לבית משפט השלום המוסמך לפסוק בעניין, אך במידה והתביעה הכללית לפיצויים הוגשה לבית משפט אחר (מחוזי או שלום), תוגש הבקשה לתשלום תכוף לאותה ערכאה.

בידי הנפגע קיימת אפשרות לערער על החלטת בית המשפט או לחדש את הבקשה לתשלום תכוף, בחלוף שישה חודשים ממועד ההחלטה בעניין ובהתקיים נסיבות המצדיקות זאת. 

קביעת גובה הפיצויים שיקבל הנפגע בתאונת דרכים

חישוב הפיצויים על ידי בית המשפט יעשה בהתאם לשני ראשי נזק עיקריים:

נזק מיוחד - מתייחס לארועי העבר ובגדרו נכללים: הוצאות אשפוז בבית החולים, הוצאות רפואיות  -עבור סיעוד, סיוע והצטיידות באביזרים רפואיים, אובדן השתכרות וכד', בניכוי הסכום ששולם במסגרת התשלום התכוף שהתקבל. 

נזק כללי - הוצאות עתידיות שגובהן מוערך, משוער ומהוון, ובהן:  הפסד השתכרות או אובדן כושר עבודה בעתיד, הוצאות רפואיות ותשלומים עבור עזרה וסיעוד בהמשך, אובדן תוחלת חיים, השפעה על הפנסיה וכד'. 

נזק לא ממוני של כאב וסבל, שהינם מנת חלקו של הנפגע בתאונת דרכים, מחושב בהתאם לתקנות מיוחדות, הקובעות סכומים מוגדרים לכך, ומתבסס על דרגת הנכות שנקבעה באחוזים, משך האפוז בימים וגילו של הנפגע.

הפרמטר המרכזי אשר משפיע על גובה הפיצויים הינו דרגת הנכות של הנפגע - ככל שייקבעו אחוזי נכות צמיתה גבוהים יותר, יעלה שיעור הפיצויים.

התיישנות התביעה

האפשרות להגשת תביעה בגין נזק גוף שנגרם עקב תאונת דרכים מתיישנת כעבור 7 שנים ממועד קרות התאונה. בקטין מתחיל מירוץ ההתיישנות עם הגיעו לגיל 18, כך שניתן להגיש את התביעה עד שימלאו לו 25 שנים.

נהג הרכב הפוגע לא מוכר? ניתן לפנות אל קרנית

קרנית - קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, היא תאגיד ציבורי הפועל מכוח החוק, אחראי לטיפול בנזקי גוף ומפצה נפגעי תאונות דרכים שאין באפשרותם להגיש תביעה לגורם מבטח, ובהם: נפגעי תאונות "פגע וברח", מי שנפגעו על ידי נהגים חסרי רשיון או רכב שאינו מבוטח כחוק או כאשר חברת הביטוח של הפוגע מצויה בהליכי פירוק.


Bookmark and Shareחדשות אחרונות
-לדעת יותר על טיפול משפחתי יעיל לחיי משפחה טובים יותר!
-נשירת שיער ועישון סיגריות - מה הקשר אם בכלל...
-מודיעין עסקי ותחרותי - מידע עסקי במרחק לחיצה מכאן...
-על זוגיות ובלעדיה - למה כל כך הרבה אנשים חיים לבד?
-סחר הוגן Fair Trade - למען כלכלה הוגנת
-עייפות - המדריך המלא למי שחש עייפות כרונית ובכלל
-ראש פינה מחכה לך - צימרים אטרקציות והרבה חופש
-הסכם ממון מהו ומי צריך אותו?
-טיולי זריחה מאוחרים - מסלולי טיול לכיוון הזריחה
-יש לי יום יום ספא יש לי ספא יום יום
-כלבים גזעיים? חתולים גזעיים? איך יודעים מי גזעי באמת?
-נווה אטי"ב - שלג חרמון חופש ושקט בצפון הקר
-פרסום ממומן באינטרנט בכלל ובגוגל בפרט CPC או CPM
-לימודי אנגלית באינטרנט - Do You Speak English?
-סקי בחרמון - חוויה חורפית באתר החרמון
-פסטיבל דרום אדום בנגב - כל המידע באינטרנט
-רשלנות רפואית בטיפול בקשישים ובני גיל הזהב
-גיל הזהב - פסיכוגריאטריה ועולם האינטרנט
-צימרים ברגע האחרון מוצאים רק באינטרנט
-דיו טונרים וכל מה שצריך למדפסת - הכל באינטרנט
-דמיון שעשוי להפוך למציאות - רעידת אדמה בישראל
-הוצאה לאור בצעדים פשוטים - הדרך לצאת מהמגירה
-קושי באורגזמה או העדר אורגזמה
-שפיכה מוקדמת Ejaculatio praecox הפרעה בתפקוד המיני
-הפרעות בעוררות מינית – זקפה או סיכוך
-ירידה בחשק המיני אצל גברים / נשים
-נפגעת בתאונה? פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בישראל
-פרסום באינטרנט פשוט יותר טוב מכל שיטת פרסום אחרת
-תיירות כפרית בישראל - איפה, מי, למה וכמה
-המלצות אינטרנט 2 על צימרים בנגב
-דפדפנים - הצד הוירטואלי של המכונה
-מצלמות אינטרנט - כל מה שצריך לדעת
-מדיה חברתית - המהפכה החברתית החדשה
-טוויטר - המיקרובלוגינג הפופולרי בעולם!
-קינדל של אמזון - ספר אלקטרוני Amazon Kindle
-צימרים בקיבוצים - חופשה משפחתית בקיבוץ זה נופש ישראלי
-שוקולד באינטרנט – דוגמה להתפתחות המדיום האינטרנטי ככלי שיווק בישראל
-לימודי תעודה – מידע על לימודי מקצוע, קורסים מקצועיים
-לימודי ניהול לתואר ראשון - מכללה או אוניברסיטה?
-דם טבורי מציל חיים - שימור דם טבורי בישראל
-מבחן פסיכומטרי - מיתוסים על לימודי פסיכומטרי
-Link Building Services - Link Building Packages
-אזכורים שליליים באינטרנט - מחיקת אזכורים שליליים בגוגל
-אלבום תמונות של קדידי - תמונה מגיל 3 וקצת
-ניהול תיקי השקעות באינטרנט - מגמה חדשה בשוק ההון
-תביעות נגד גוגל - מי תובע את גוגל
-תוכן סלולרי - הורדת תוכן למכשיר סלולארי
-רדיו באינטרנט - שידורי רדיו אונליין באתרי אינטרנט
-תגי מטא וחשיבותם בפעילות קידום אתרים
-משחקי מחשב - משחקים במחשב שלך
-שידורי ערוץ 10 באינטרנט - ערוץ 10 אונליין
-טלוויזיה ישראלית באינטרנט - שידורי טלויזיה באינטרנט
-חסכון בחשמל כי חשוב לחסוך חשמל
-איפה לומדים קידום אתרים - לימודי קידום אתר
-streaming - וידאו לאתרי אינטרנט בטכנולוגיית סטרימינג
-החוק למניעת קבלת דואר זבל באינטרנט
-גאדגטים - עולם הגאדגט באינטרנט
-קורס קידום אתרים - לימודי קידום באינטרנט
-קניית דומיין ישראלי - רישום דומיין ישראלי חדש
-מתנות באינטרנט - רכישה דרך אתרי מתנות
-שש בש באינטרנט - משחקים אונליין
-גניבת זהות - כיצד להתגונן מפני פישינג באינטרנט
-חדשות ערוץ 2 באינטרנט - מקו, רשת וקשת
-תקנון שימוש באתרי אינטרנט - תקנונים להגנת זכויות יוצרים
-עיצוב אתרים באינטרנט - עיצוב אתר שיווקי
-פרסום בגוגל - ככה לא בונים קמפיין!
-אחסון אתרים - מידע על הוסטינג, חבילות איחסון אתרים איכותיות
-קורס פסיכומטרי, לימודים, תרגול והכנה לבחינה פסיכומטרית
-אתרים גזעניים באינטרנט - היכן עובר הגבול?
-מידע באתרי אינטרנט על שערים חשמליים
-חדשות מחלקה ראשונה בעיצוב חדש - חדשות 1 במקום NFC
-לימודי אינטרנט - מסלול חדש של אוניברסיטת תל אביב
-אימון לחיים - יצירת איזון ושביעות רצון בכל תחום
-כרום, הדפדפן החדש של גוגל - לטוב ולרע
-חדשות ערוץ 2 משיקים אתר אינטרנט חדש
-גיל הזהב - היכרויות, שירותים פסיכולוגיים, פסיכוגריאטריה ומידע באינטרנט
-חיפוש צימרים באינטרנט - תיירות ונופש בישראל
-רבנות - מידע באינטרנט על הליך הרישום לפני נישואין
-פרסום באינטרנט - כל מה שרצית לדעת ואיך לפרסם
-האח הגדול - ריאלטי עם רייטינג מוביל ומתכון מנצח
-העתקת תוכן באינטרנט - עוד זכויות יוצרים - עורך דין לשרותך
-מידע על שמאי מקרקעין באתרי אינטרנט
-ביטוח אונליין - רכישת פוליסת ביטוח באינטרנט
-אינטרנט מהיר - איך לבחור ספק אינטרנט מהיר
-שומר שבת באתר אינטרנט - אתרים שומרי שבת באינטרנט
-קידום אתר - כמה זמן זה לוקח?
-מכירות באינטרנט - שיש למטבחים, מדרגות שיש
-מידע באינטרנט - פירזול, אחסון, עיצוב, רהיטי אלומיניום ועוד...
-האם גוגל קורס? גוגל לא עובד בגלישה עם פיירפוקס
-מדריך אתרים - גני אירועים לחתונה המושלמת
-מקושרים - וואלה רוכשת שליש מהמיזם
-עו"ד רשלנות רפואית - עוד מדריך בחירת עורך דין
-יחסי ציבור באינטרנט - כלים שימושיים
-דרושים – 85 אחוז מהמודעות מתפרסמות ברשת האינטרנט
-דיאטה אונליין – דיאטות וטיפים - הרזיה באינטרנט
-קידום עסקים באינטרנט - כל אחד יכול!
-טיפוח פרחים - לקט טיפים ועצות מאתרי אינטרנט מובילים
-מסחר אלקטרוני - כל מה שחשוב לדעת על מכירות באינטרנט
-טיולי טרקטורונים - מסלולי טיולים באינטרנט ומידע למטייל
-פסיכולוג וירטואלי - תמיכה באינטרנט
-מידע על לימודי משפטים באינטרנט - תואר ראשון במשפטים
-קידום אתרים אפקטיבי - החלפת קישורים
-בית חכם - שליטה דרך האינטרנט
-פרסום עסקים באינטרנט - המדריך המלא
-סינון אתרים - חסימת תכנים מזיקים באינטרנט
-מידע על מלגות לימודי הנדסה ומסלולי לימוד
-בניית אתרים בפלאש - לא הכל אבוד...
-טיפים לקידום אתרים - בנייה, אחסון ואפיון האתר
-קידום אתרים - לכידת קישורים טבעיים
-אימון אישי לקריירה - הדרך שלך להצליח בכל עבודה
-בניית אתרים חינם בתוך אינדקס עסקים
-עבודה בחו"ל - חפשו באינטרנט
-בתי השקעות באינטרנט - בחירת בית השקעות
-תוכניות שותפים - איך לעשות כסף באינטרנט?
-קידום אתרים אפקטיבי - בניית עמודי נחיתה איכותיים
-אינטרנט אלחוטי חינם - נקודות חמות
-עיתונות כלכלית באינטרנט - כלכלה ועסקים
-מהו בלוג ואיך בונים בלוגים?
-התחזות באינטרנט - 40 חודשי מאסר
-חוק סינון אתרים - משפט פומבי
-משפט פומבי לחוק צנזורה באינטרנט
-חדשות אינטרנט - מניית יאהו בירידה
-מנוע חיפוש תמונות חדש - הסוף לתגיות
-חדשות אינטרנט - מיקרוסופט ממשיכה לשקול השתלטות על יאהו
-עידוד אנורקסיה באינטרנט - חוק חדש בצרפת
-סרטים באינטרנט - VOD של ערוץ זולה
-דנקנר מתעניין ברכישת HOT
-פייסבוק - האם זו תחילתו של הסוף?
-דיני אינטרנט - זכויות יוצרים באינטרנט
-ועידת האינטרנט של TheMarker
-פשעים באינטרנט - כיצד מתבצעות הונאות באינטרנט?
-חדשות אינטרנט - מוזיאון ישראל משיק אתר חדש
-סקייפ - גוגל במגעים לרכישת השירות
-פייסבוק - מה עם פרטיות גולשים?
-חדשות אינטרנט - דירוג ספקיות אינטרנט
-פלאפון בשיתופי פעולה בתחומי אינטרנט
-הישרדות באינטרנט - הריאלטי עולה מדרגה
-בזק - שוק התקשורת הישראלי
-חדשות אינטרנט - חוק מניעת דואר זבל
-מדריך שימוש בגוגל - לכו חפשו...
-גולשי אינטרנט לפי מגזרים, גילאים ומגדרים
-דו"ח גרונאו - בזק תאפשר למתחרים שימוש בתשתית שלה
-מהירות אינטרנט באירופה, לעומת ישראל
-טלוויזיה באינטרנט - תקשורת 2008
-חדשות אינטרנט - אתרים מובילים לחודש פברואר
-חדשות אינטרנט - HOT תהפוך לספקית אינטרנט
-קיבולת התעבורה באינטרנט לא עומדת בקצב השימוש
-חדשות אינטרנט - כתב אישום נגד בלוגר
-חדשות אינטרנט - מכירת סמים באינטרנט
-פרסום באינטרנט - הנפקה של סטארט אפ ישראלי
-שיתוף קבצים - וידאו באינטרנט
-פדופיליה באינטרנט - עבירות מין באמצעות מחשב
-זכויות יוצרים באינטרנט - צו מניעה לאתר ישראלי
-ooVoo - שיחות וידאו באינטרנט, מפיקה ריאלטי עם סוכנות יולי
-שיתוף קבצים - אתרי שיתוף קבצים מובילים
-חוברות פורנו לח"כ שתמכו בחוק צנזורה באינטרנט
-חדשות אינטרנט - רשת אינטרנט חלופית
-חדשות אינטרנט - פייסבוק, חשיפת מידע בטחוני
-חוק צנזורה באינטרנט - עבר בקריאה ראשונה
-חדשות אינטרנט - השוואה בין ספקי אינטרנט מהיר
-דיני אינטרנט - סימנים מסחריים באינטרנט
-חדשות אינטרנט - היקף הרכישות באתרי מסחר אלקטרוני
-חדשות אינטרנט - מהלך חדש של גוגל, פרסומות וידאו
-פרטיות גולשים באינטרנט - גוגל יודעים הכל
-חדשות אינטרנט - עמודי אינטרנט זדוניים
-חדשות אינטרנט - האקרים של RBN דורשים פרוטקשן
-דיני אינטרנט - צנזורה ומעמד רשת האינטרנט
-חדשות אינטרנט - אינטרנט במגזר הערבי, לעומת המגזר היהודי
-חדשות אינטרנט - הדו"ח השנתי של גוגל
-עוזר אינטרנט אישי - פיתוח ישראלי
-חדשות אינטרנט - רון קופמן בשעשועון שיחות וידיאו באינטרנט
-אינטרנט לחרדים, מה חושב הנוער?
-אינטרנט בישראל - היקף חשיפה לחודש ינואר 2008
-אלבום תמונות של קדידי באינטרנט - מיהו קדידי
-שעשועון אינטרנט חדש לסדרה "בובות"
-חדשות אינטרנט - אינטרנט לגיל הזהב
-דיני אינטרנט - לשון הרע, טוקבקים
-Smile 012: אינטרנט זהב וקווי זהב מתמזגות למותג חדש
-Yahoo Live - שירות Blogtv חדש של יאהו
-יאהו תדחה את הצעת הרכש של מיקרוסופט
-תוכנות ריגול - משפט באינטרנט
-זעזועים בעולם האינטרנט: יאהו - גוגל - מיקרוסופט
-לקוחות יס יקבלו אינטרנט, בלי קו טלפון של בזק
-משבר בבנקים הוירטואליים של סקנד לייף
-גוגל זועמת על הצעת הרכש של מיקרוסופט ליאהו
-NFC יפרסמו כתובות IP של טוקבקיסטים
-מיקרוסופט מציעה לרכוש את יאהו ב - 44 מיליארד
-חיבור אינטרנט - אינטרנט 2 הישראלי מציג את המדריך המלא
-חדשות אינטרנט - תוכנת מסרים ICQ6 בעברית
-בועת האינטרנט - תודעה וירטואלית
-הערוץ הישראלי באינטרנט
-חדש ברשת: מילון אינטרנט אנגלי - עברי ועברי - אנגלי
-משפט באינטרנט - נייטרליות הרשת וחוקי אינטרנט
-שיחות וידאו חינם - סיסקו מביאה את oovoo לישראל
-אינטרנט 2 הישראלי - היסטוריה של האינטרנט
-כנס אינטרנט 2008
-2007 - אילו אתרים נמצאים בצמרת הישראלית?
-וואלה - יאהו שיתוף פעולה בישראל
-אינטרנט 2 בישראל - עובדים בגוגל ישראל ובכלל
-Internet 2 in Israel - מוצרים רפואיים, תרופות באינטרנט
-Internet 2 in Israel - מידע רפואי באינטרנט
-גוגל פלוס
-ביטוח רפואי או ביטוח בריאות
-פסוריאזיס או ספחת
-ניהול תדמית בפייסבוק לעסקים
-רפואת שיניים
-ניתוחים Surgery or operation
-תרופות נגד דיכאון Antidepressants
-הפרעות מצב רוח בילדים ונוער
-הפרעה דו קוטבית - מאניה דיפרסיה
-הנהלת חשבונות באינטרנט
-איך מטפלים בדיכאון?
-סוגי דיכאון - מג'ורי מינורי פסיכוטי ודיסתימה
-מה קורה לגוף בדיכאון
-רפואה אלטרנטיבית משלימה
-לימודי תקשורת חזותית
-לימודי אדריכלות נוף
-לימודי אדריכלות ועיצוב פנים
-לימודי עיצוב תעשייתי
-לימודי הנדסת טכנולוגיות מים
-לימודי הנדסת קירור ומיזוג אוויר
-לימודי הנדסת ביוטכנולוגיה
-לימודי הנדסה אזרחית
-לימודי הנדסת כימיה תרופתית
-לימודי הנדסת מכונות
-לימודי הנדסת תעשייה וניהול
-לימודי הנדסת אלקטרוניקה
-לימודי הנדסת חשמל
-לימודי הנדסה
-לימודי הנדסת תוכנה
-טיפול באוסטיאופורוזיס - הדרך לטפל במחלה
-אוסטיאופורוזיס - עובדות על המחלה
-סבוריאה והעור שלכם
-רשלנות רפואית בבדיקת עיניים
-היפנוזה
-מה גורם לדיכאון?
-בעיות פוריות אצל נשים
-נתונים על דיכאון - סטטיסטיקה
-דיכאון או הפרעות מצב רוח
-גוגל בכל פינה
-התקרחות גברים בישראל
-הרנסאנס האיסלאמי
-מחלות לב וכלי דם
-בזק בינלאומי שירותי טלפון מבוסס אינטרנט
-מחלת הסרטן
-בעיות בתפקוד מיני
-התמכרות לסמים
-בטיפול כמעט חינם
-דיאטה תזונה
-קוסמטיקה
-רפואה ומשפט
-צימרים בנגב
-בריאות הנפש
-רפואת עיניים
-סוכרת
-SEOPR
-שפעת החזירים
-סיגריות אלקטרוניות
-ויזה לארה"ב או לקנדה
-ניתוחים פלסטיים
-רפואה אסתטית
-מידע על תרופות סבתא
-מעקב הריון, לידה, אחרי לידה
-בריאות ברשת - בריאות האשה, רפואת נשים
-בריאות ברשת
-אודי פוזיס, בועז דקל - מה הקשר?
-המרכז למימוש זכויות רפואיות
-עוד רשלנות רפואית
-פרסום מאמרים
-גיל הזהב
-חדרים נקיים
-אימון באינטרנט
-לעשות כסף באינטרנט
-לימודים באינטרנט
-קידום אתרים
-פייסבוק
-מעקב באינטרנט
-אינדקס חדשות ותקשורת
-מדריך אתרים
-אינדקס קידום אתרים
-אינדקס אחסון אתרים
-אינדקס בניית אתרים
-מהו אינטרנט
-דיני אינטרנט
-תודעה וירטואלית
-חדשות

קישורים
- עו"ד רשלנות רפואית
- ביטוח באינטרנט - מדריך
- תקנון לאתרי אינטרנט
- תואר ראשון במשפטים
- מצלמות אינטרנט - מדריך
- ניהול תיקי השקעות
- שפעת החזירים 2010SEO יחסי ציבור | תוכניות שותפים באינטרנט | צימרים בקיבוצים | שער חשמלי | מאמרים | עבודה בחו"ל | פסיכולוג באינטרנט | מפת האתר
נפגעת בתאונה? פיצויים לנפגעי תאונות דרכים בישראל